|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

 
Zapisnik sa XXVI redovne sednoce Skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

                     Zapisnik sa XXVI sednice Skupštine AD

 

Sazvana je XXVI redovna sednica Skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

   Skupština AD - odluka o sazivanju XXVI redovne sednice                   Skupština AD - poziv za XXVI redovnu sednicu

Punomoćje za XXVI redovnu sednicu Skupštine AD                   XXVI sednica Skupštine AD - formular za glasanje u odsustvu

Izveštaj o radu Nadzornog odbora                   Predlog odluka

 Izveštaj o radu Upravnog odbora                 Izveštaj revizora za 2016. godinu

 

 
Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR GP "Mostogradnja" AD i dopunjena i uređena verzija UPPR-a

 

Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR-a                     UPPR Mostogradnja - dopunjena i uređena verzija

 

 
Zaključak Vlade RS od 25.03.2016. godine i Unapred pripremljen plan reorganizacije GP "Mostogradnja" AD

 

Zaključak Vlade RS                    UPPR

 

 
Učešće na XIV Međunarodnom kongresu Društva građevinskih konstruktera Srbije


U periodu od 24. do 26.09.2014. godine  u Novom Sadu je održan XIV Međunarodni kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije. Mostogradnju su predstavljali sledeći radovi:

1. PRIMENA 3D MODELA KONSTRUKCIJE U MONTAŽI TRANSVERZALNIH NOSAČA LUKOVA ŽEŽELJEVOG MOSTA U NOVOM SADU

2. ZAVARIVANJE SUČEONIH MONTAŽNIH SPOJEVA SA ODSTUPANJEM OD PROJEKTOVANOG OTVORA ŽLEBA

3. SANACIJA I OJAČANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA ''GAZELA'' PREKO REKE SAVE U BEOGRADU

4. MONTAŽA ALUMINIJUMSKIH KROVOVA I MEMBRANA NA SANIRANIM REZERVOARIMA VELIKOG PREČNIKA

Predstavljeni radovi su izazvali veliku pažnju učesnika i organizatora i dobijene su brojne pohvale zbog angažovanja mladih autora i njihovih prezentacija.

Novi Žeželjev most


 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23