|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

 
Obrazac prijave potraživanja za bivše zaposlene GP "Mostogradnja" AD

                                 

Obrazac prijave potraživanja

 

 
Otvoren je stečajni postupak prema dužniku GP "Mostogradnja" AD

                                 

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka

 

 
Obaveštenje poveriocima GP "Mostogradnja" AD

 

                       Obaveštenje poveriocima

 

 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23