|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

 
Otvoren je stečajni postupak prema dužniku GP "Mostogradnja" AD

                                 

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka

 

 
Obaveštenje poveriocima GP "Mostogradnja" AD

 

                       Obaveštenje poveriocima

 

 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23