|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

 
Zapisnik sa XXVII redovne sednice skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

 Zapisnik sa XXVII sednice

 

Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR GP "Mostogradnja" AD i dopunjena i uređena verzija UPPR-a

 

Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR-a                     UPPR Mostogradnja - dopunjena i uređena verzija

 

 
Zaključak Vlade RS od 25.03.2016. godine i Unapred pripremljen plan reorganizacije GP "Mostogradnja" AD

 

Zaključak Vlade RS                    UPPR

 

 
Učešće na XIV Međunarodnom kongresu Društva građevinskih konstruktera Srbije


U periodu od 24. do 26.09.2014. godine  u Novom Sadu je održan XIV Međunarodni kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije. Mostogradnju su predstavljali sledeći radovi:

1. PRIMENA 3D MODELA KONSTRUKCIJE U MONTAŽI TRANSVERZALNIH NOSAČA LUKOVA ŽEŽELJEVOG MOSTA U NOVOM SADU

2. ZAVARIVANJE SUČEONIH MONTAŽNIH SPOJEVA SA ODSTUPANJEM OD PROJEKTOVANOG OTVORA ŽLEBA

3. SANACIJA I OJAČANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA ''GAZELA'' PREKO REKE SAVE U BEOGRADU

4. MONTAŽA ALUMINIJUMSKIH KROVOVA I MEMBRANA NA SANIRANIM REZERVOARIMA VELIKOG PREČNIKA

Predstavljeni radovi su izazvali veliku pažnju učesnika i organizatora i dobijene su brojne pohvale zbog angažovanja mladih autora i njihovih prezentacija.

Novi Žeželjev most


 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23