|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

Sazvana je XXVI redovna sednica Skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

   Skupština AD - odluka o sazivanju XXVI redovne sednice                   Skupština AD - poziv za XXVI redovnu sednicu

Punomoćje za XXVI redovnu sednicu Skupštine AD                   XXVI sednica Skupštine AD - formular za glasanje u odsustvu

Izveštaj o radu Nadzornog odbora                   Predlog odluka

 Izveštaj o radu Upravnog odbora                 Izveštaj revizora za 2016. godinu

 

 
Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR GP "Mostogradnja" AD i dopunjena i uređena verzija UPPR-a

 

Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR-a                     UPPR Mostogradnja - dopunjena i uređena verzija

 

 
Unapred pripremljen plan reorganizacije GP "Mostogradnja" AD

UPPR

 
Učešće na XIV Međunarodnom kongresu Društva građevinskih konstruktera Srbije


U periodu od 24. do 26.09.2014. godine  u Novom Sadu je održan XIV Međunarodni kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije. Mostogradnju su predstavljali sledeći radovi:

1. PRIMENA 3D MODELA KONSTRUKCIJE U MONTAŽI TRANSVERZALNIH NOSAČA LUKOVA ŽEŽELJEVOG MOSTA U NOVOM SADU

2. ZAVARIVANJE SUČEONIH MONTAŽNIH SPOJEVA SA ODSTUPANJEM OD PROJEKTOVANOG OTVORA ŽLEBA

3. SANACIJA I OJAČANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA ''GAZELA'' PREKO REKE SAVE U BEOGRADU

4. MONTAŽA ALUMINIJUMSKIH KROVOVA I MEMBRANA NA SANIRANIM REZERVOARIMA VELIKOG PREČNIKA

Predstavljeni radovi su izazvali veliku pažnju učesnika i organizatora i dobijene su brojne pohvale zbog angažovanja mladih autora i njihovih prezentacija.

Novi Žeželjev most


 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23