|ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

AKTUELNOSTI

Odluke XXV vanredne sednice Skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

 Odluka o izboru članova Nadzornog odbora na XXV vanrednoj sednici Skupštine AD                     Odlukas o iznosu naknade članovima Nadzornog odbora

 

 
Zapisnik sa XXV vanredne sednice Skupštine GP "Mostogradnja" AD

 

                      Zapisnik sa XXV vanredne sednice Skupštine AD

 

 
Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR GP "Mostogradnja" AD i dopunjena i uređena verzija UPPR-a

 

Rešenje Privrednog suda u Beogradu o usvajanju UPPR-a                     UPPR Mostogradanja - dopunjena i uređena verzija

 

 
Zapisnik sa XXIV sednice Skupštine akcionara GP "Mostogradnja" AD

 

Zapisnik sa sednice Skupštine AD

 

 
Unapred pripremljen plan reorganizacije GP "Mostogradnja" AD

UPPR

 
Učešće na XIV Međunarodnom kongresu Društva građevinskih konstruktera Srbije


U periodu od 24. do 26.09.2014. godine  u Novom Sadu je održan XIV Međunarodni kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije. Mostogradnju su predstavljali sledeći radovi:

1. PRIMENA 3D MODELA KONSTRUKCIJE U MONTAŽI TRANSVERZALNIH NOSAČA LUKOVA ŽEŽELJEVOG MOSTA U NOVOM SADU

2. ZAVARIVANJE SUČEONIH MONTAŽNIH SPOJEVA SA ODSTUPANJEM OD PROJEKTOVANOG OTVORA ŽLEBA

3. SANACIJA I OJAČANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA ''GAZELA'' PREKO REKE SAVE U BEOGRADU

4. MONTAŽA ALUMINIJUMSKIH KROVOVA I MEMBRANA NA SANIRANIM REZERVOARIMA VELIKOG PREČNIKA

Predstavljeni radovi su izazvali veliku pažnju učesnika i organizatora i dobijene su brojne pohvale zbog angažovanja mladih autora i njihovih prezentacija.

Novi Žeželjev most


 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23