| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

O MOSTOGRADNJI


 Mostogradnja
je građevinsko preduzeće iz Srbije specijalizovano za izgradnju mostova i inženjerskih konstrukcija.

 Mostogradnja projektuje i gradi mostove i kompletne inženjerske objekte ili izvodi samo deo radova iz svoje specijalnosti u sklopu većih objekata po svojim projektima ili projektima investitora. Uspešna realizacija i dugogodišnje iskustvo u projektovanju i građenju različitih objekata u zemlji i inostranstvu omogućili su Mostogradnji da postane najveće preduzeće za izgradnju velikih mostova i inženjerskih konstrukcija u ovom delu Evrope.

Navodimo najvažnije delatnosti:

Izgradnja svih tipova i vrsta mostova, raznih namena, sistema i materijala.

Izrada čeličnih rezervoara za različite namene, zapremine od 50 kubnih metara do 60.000 kubnih metara za tečna goriva s cevovodima i priključnim postrojenjima.

 


Izgradnja i montaža čeličnih konstrukcija za industriju, PTT saobraćaj, radio i televiziju, elektroprivredu i rudarstvo.

Fundiranje svih vrsta u rekama, jezerima i morima, uključujući i fundiranje na bušenim šipovima velikog prečnika i fundiranje pomoću kesona od betona ili čelika.

Izrada i montaža svih vrsta ležišta od čelika i elastomera.

Izrada i montaža svih tipova dilatacija za mostove i druge inženjerske objekte i to od čelika i elastomera.

Izgradnja hidrotehničkih objekata: vodovoda, kanalizacije, pristaništa, toplovoda, crpnih stanica - bunara po sistemu "Reni" i bunara sa horizontalnim drenovima u sitnozrnim peskovima, vodotornjeva, ustava i drugo.

Projektovanje svih vrsta inženjerskih konstrukcija.

 
 Delatnost MOSTOGRADNJE


Stalnim razvojem, tehničkim i tehnološkim usavršavanjem, realizovanjem veoma smelih i jedinstvenih projektantskih rešenja, Mostogradnja je stala u red vodećih preduzeća za izgradnju velikih mostova i drugih inženjerskih konstrukcija u ovom delu Evrope.
Mostogradnja objedinjuje široku lepezu proizvodnih delatnosti, a rezultati koje je do sada postigla svrstavaju je u red vodećih preduzeća za izgradnju velikih mostova i drugih inženjerskih konstrukcija u ovom delu Evrope. Kako bismo stekli potpuniju sliku o mogućnostima i dometima Mostogradnje navodimo da je ovo preduzeće izgradilo 12 mostova preko Dunava, sve mostove preko Save u njenom središnjem i donjem toku (ukupno 16) i preko 2.000 drugih mostova, ukupne dužine oko 250 kilometara.
Pored osnovne delatnosti, značajne reference u zemlji i van njenih granica ostvarene su u oblasti projektovanja, u kojoj je Mostogradnja, zahvaljujući vlastitim projektantskim kadrovima i projektima inicirala uvođenje novih tehnologija građenja i primenu novih materijala.
Drugi važan segment aktivnosti Mostogradnje je izrada i montaža čeličnih konstrukcija svih vrsta, odnosno čeličnih konstrukcija za: mostove, hale, industrijske objekte, hotele, konferencijske hale, sajmove... Do sada je izgrađeno preko 300 hala za razne korisnike u zemlji i inostranstvu. Naši proizvodi kao što su: antene, rezervoari, ležišta i dilatacione spojnice, priznati su i cenjeni na tržištu, kako po savremenim projektantskim rešenjima, tako i po visokom kvalitetu izrade, dugom životnom veku i niskim troškovima održavanja.
Treći segment aktivnosti su hidrograđevinski objekti. Veliko iskustvo i odgovarajuća tehnologija omogućili su nam da do sada izgradimo preko 200 kilometara vodovodne, kanalizacione i kolektorske mreže u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i mnogim drugim gradovima. Mostogradnja ima bogatu tradiciju u izradi rezervoara za skladištenje nafte i naftnih derivata, tehničkih ulja, kiseline, melase i drugih tečnosti za industrijske potrebe, kapaciteta od 5.000 m3 do 60.000 m3. Tradicija datira od 1963. godine, kada je osnovana Fabrika rezervoara i čeličnih konstrukcija u Batajnici. Do sada je izrađeno oko hiljadu rezervoara, veliki broj i posle NATO bombardovanja, a posebno su značajni oni koji se izrađuju na industrijski način, sistemom rolovanja, kao i oni na kojima se ugrađuje plivajući krov.
Mostogradnja je do sada za potrebe RTS-a, a svojevremeno i za potrebe TV centara Zagreb, Podgorica i Skoplje, u proizvodnim pogonima svoje fabrike u Batajnici proizvela oko 300 antenskih stubova, u ukupnoj dužini od preko 15 kilometara i izvršila njihovo montiranje na terenu sa kompletnom opremom.
U proizvodnom programu Mostogradnje su ležišta i dilatacione spojnice, kao vitalni elementi za mostove, industrijske i druge javne objekte. Svim ovim možemo da se podičimo u 62 godine rada iza nas.
Mostogradnja je najveći deo svojih kapaciteta do sada zapošljavala u zemlji gradeći mnogobrojne objekte od kapitalnog značaja, ali je stekla i značajna međunarodna iskustva. Radila je u više zemalja Evrope, Azije i Afrike, a najvećim delom u Iraku.
Ono što izdvaja Mostogradnju u odnosu na većinu preduzeća, pre svega iz oblasti građevinarstva, jeste uvedeni dokumentovani sistem kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001. Mostogradnja je prvo građevinsko preduzeće koje je dobilo domaće YUQS i međunarodne SQS i IQNET sertifikate još 1997. godine.

Istorijat MOSTOGRADNJE

 
Grupa tehničkih stručnjaka (inženjera, tehničara i radnika) Direkcije Jugoslovenske železnice dobila je zadatak da obnovi i u kratkom roku uspostavi prekinuti saobraćaj preko železničkog mosta na reci Tamiš kod Pančeva, koji je porušen u toku II svetskog rata.
Sredstvima i opremom koja se mogla naći u razrušenoj zemlji ova grupa je počela popravku mosta, radeći pod vrlo teškim uslovima. Uz velike napore i zalaganje izvršila je postavljeni zadatak i u određenom roku uspostavila saobraćaj na ovoj važnoj komunikaciji.
Ova grupa bila je embrion Mostogradnje, te se datum početka radova na popravci mosta preko reke Tamiš kod Pančeva,
5. februar 1945. godine, uzima kao DAN OSNIVANJA Mostogradnje.
Tokom 1946. i 1947. godine ovoj grupi su pripojene grupe radnika i stručnjaka sa pančevačkog i titelskog mosta. Mostogradnja je 1947. godine i formalno postala preduzeće u sastavu Glavne direkcije građenja železnica. Već 1952. godine Mostogradnja se izdvojila iz sastava železnice i postala samostalno preduzeće. Mostogradnji se 1955. godine pridružilo Železničko preduzeće za opravku građevinskih mašina iz Batajnice, a 1959. godine je isto učinilo i Građevinsko preduzeće ‘’Pionir’’ iz Beograda.
Pod zajedničkim imenom,
Mostogradnja je stekla fizionomiju specijalizovanog preduzeća za izradu i montažu svih vrsta betonskih i čeličnih mostova i za izvođenje ostalih radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje.
Postavljajući temelje delatnosti kojom se bavi, Mostogradnja je u svojoj bogatoj prošlosti nametala standarde i donosila progres svojoj struci, zemlji i svojoj firmi, idući u korak sa svetskim dostignućima, a u pojedinim periodima i određenim segmentima rada i ispred njih. Zato se za Mostogradnju može reći da je bila ne samo svedok već i aktivni tvorac istorije svojim delima trajne vrednosti.

 Razvoj MOSTOGRADNJE


Intenzivan privredni razvoj zemlje tokom sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka omogućio je izgradnju niza novih saobraćajnica i značajnih objekata kao što su mostovi na autoputevima, mostovi preko Dunava, Save i drugih velikih reka, čak i preko mora. Mostogradnja je već bila organizovana tako da je bila spremna za taj izazov. Po broju ljudi (oko 3.300 zaposlenih) i raspoložive opreme, postojali su svi potencijali koji su došli do izražaja u vreme izgradnje mosta ‘’Gazela’’, petlji kod Mostara i Autokomande, mostova preko Dunava poput onog kod Beške, mosta Kopno - Krk i drugih. S toga i možemo zaključiti da su potrebe razvoja zemlje stvorile jaku Mostogradnju, ali i da je ona sama posedovala takve potencijale da maksimalno odgovori tim potrebama.
Kada se podsećamo na godine ispunjene izuzetnim proizvodnim i poslovnim uspesima treba imati u vidu da je Mostogradnja već sredinom šezdesetih godina bila organizovana tako da je mogla izdržati probu međunarodne konkurencije. Prvi posao u inostranstvu ugovoren je 1964. godine kada je počela izgradnja 640 metara dugačkog mosta Faludža u Iraku. Ipak, najveće angažovanje u inostranstvu ostvareno je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina na izradi i montaži čeličnih konstrukcija – hala, hangara, rezervoara, antenskih stubova i raznih konstrukcija za industrijske i vojne objekte u zemljama Evrope, Azije i Afrike. Ovi poslovi su pored finansijskih efekata doprinosili renomeu Mostogradnje i njene fabrike čeličnih konstrukcija u Batajnici koja je vrlo brzo u svojoj delatnosti postala poznato ime zahvaljujući operativnosti, kvalitetu, brzini i poslovnosti u preuzimanju i izvršavanju ugovorenih poslova.
U godinama za nama Mostogradnja je imala uspona i padova, ali se sa posebnim respektom mora uvažiti činjenica da je na početku novog milenijuma i dalje lider u oblasti izgradnje velikih mostova. Mnoge okolnosti u proteklih deset godina nisu joj išle na ruku. Nedostatak posla, rat i sankcije ostavile su traga pre svega u oblasti tehničko-tehnološke opremljenosti. Istrajnost, poslovna žilavost i kadrovski potencijali omogućili su da ugled stvaran decenijama bude potvrđen i u periodu obnove zemlje. Kao na filmskoj traci nizali su se jedan za drugim složeni poslovi koji su zahtevali kratke rokove, stručnost, visok kvalitet rada, dobru organizaciju i izuzetnu motivaciju kod radnika.
Verujemo da će aktivnosti na planu privatizacije, daljeg razvoja sistema kvaliteta i produktivnosti rada, u sada povoljnijem političkom i ekonomskom ambijentu, omogućiti dalji razvoj i stvaranje moderne građevinske firme, čemu težimo.

 MOSTOGRADNJA danas

Akcionarsko društvo sa oko 1.500 zaposlenih, velikim brojem diplomiranih građevinskih inženjera, tehničara, sprecijalista za određene oblasti proizvodnje i kvalifikovanim osobljem u pratećim službama.

Proizvodnja je zasnovana na najvišim kriterijumima kvaliteta uz poštovanje svetskih standarda. Mostogradnja je prvo građevinsko preduzeće u zemlji sa domaćim i međunarodnim sertifikatima kvaliteta. (Izjava o politici sistema menadžmenta)

Mostogradnja je vodeće preduzeće u zemlji za izgradnju mostova. Skladno ukomponovan proizvodni program i široka delatnost omogućuje da i u drugim jednako važnim oblastima rada ostvaruje zavidne rezultate.

U sastavu Mostogradnje su profitni centri: "Beograd", "Batajnica", "Novi Sad", "Mehanizacija" i "Ugostiteljstvo", kao i preduzeće u Podgorici.
 

®2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23