| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti
 

KONTAKTI

 

 

E-MAIL

TEL/FAX

 
GENERALNI DIREKTORgeneralni.direktor@mostogradnja.rs 
KNEŽEVIĆ BRANKO, dipl.inž.građ. 011 / 3233-659; 011 / 3232-401
   
TEHNIČKI DIREKTORtehnicki.direktor@mostogradnja.rs 
BRUSIN SINIŠA, dipl.inž.građ. 011 / 3232-401; 011 / 3233-659
telefaks – generalni direktor i tehnički direktor 011 / 3241-320
   
SEKTOR ZA PROJEKTOVANJEprojektovanje@mostogradnja.rs 
NJAGULJ VUKAN - dipl.inž.građ., direktor Sektora 011 / 3234-433
   
SEKTOR ZA MARKETINGmgrmkt@mostogradnja.rs 
  011 / 3238-757
   
SEKTOR ZA FINANSIJEfinansije@mostogradnja.rs 
MESELDŽIJA RADE, dipl.ecc, direktor Sektora 011 / 3239-458
   
SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVEpiop@mostogradnja.rs 
KOZOMORA MIĆO, dipl.pravnik, direktor Sektora 011 / 3237-230
   
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVEkomercijala@mostogradnja.rs 
DUMIĆ DRAGOMIR, ecc., v.d. direktor Sektora 011 / 3232-402
telefaks – Sektor za komercijalne poslove 011 / 3241-130
   
BIRO ZA SISTEM KVALITETAsistem.kvaliteta@mostogradnja.rs 
BOJIĆ JELENA, dipl.inž.građ., glavni inženjer za sistem kvaliteta 011 / 3246-232
   
BIRO ZA KONTROLU KVALITETAkontrola.kvaliteta@mostogradnja.rs 
NOVKOVIĆ MILOŠ, dipl.inž.maš., direktor Biroa 011 / 3246-232
   
BIRO ZA INFORMATIKUpostmaster@mostogradnja.rs 
ĆIROVIĆ LJUBOMIR, ecc. direktor Biroa 011 / 3243-029
   
PC “BEOGRAD”, 11070 Novi Beograd, Brodarska bbpc.beograd@mostogradnja.rs011 / 2152-714; 011 / 2150-235
telefaks 011 / 2152-404
centrala PC “Beograd”, PC “Mehanizacija” 011 / 2151-532; 011 / 3187-429
   
PC “BATAJNICA”, 11273 Batajnica, Matrozova 29pc.batajnica@mostogradnja.rs
MALJEVIĆ MIKO, dipl.inž.maš., direktor 011 / 7870-022
telefaks 011 / 7870-004
   
PC “NOVI SAD”, 21000 Novi Sad,
Bulevar Despota Stefana br.1
pc.novisad@mostogradnja.rs021 / 458-019
   
GRADNJA “DOLJEVAC”, 18410 Doljevacgradnja.doljevac@mostogradnja.rs018 / 870-452
   
PC “MEHANIZACIJA”, 11070 Novi Beograd, Brodarska bbpc.mehanizacija@mostogradnja.rs011 / 2276-264; 011 / 3187-393
telefaks011 / 1767-431
centrala 011 / 2151-532
   
“MOSTOGRADNJA-INŽENJERING” DOO PODGORICA,          81000 Podgorica, Stari aerodrom bbmosting@mostogradnja.rs 
ĐUKIĆ MILKA, dipl.inž.građ., direktormgrpg@cg.yu(+38220) 624-205
telefaks (+38220) 620-445
   

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011, 323 23 17; Fax: 324 13 20