| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti
 

RUKOVODEĆA ŠEMA

INTERNI REVIZOR

SKUPŠTINA  
 

  
 NADZORNI ODBORDOO MOSTOGRADNJA - INŽENJERING PODGORICA
 

  
 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

 
   
 GENERALNI DIREKTOR

   

SAVETNICI GENERALNOG DIREKTORA

  TEHNIČKI DIREKTOR   BIRO ZA SISTEM KVALITETA
     
SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE SEKTOR ZA PROJEKTOVANJE PC BEOGRAD BIRO ZA KONTROLU KVALITETA
   
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ZAŠTITU NA RADU SEKTOR ZA MARKETING PC BATAJNICA  LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
   
SEKTOR ZA FINANSIJE SEKTOR ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ PC NOVI SAD Legenda (nadležnost):
  

Generalni direktor

BIRO ZA INFORMATIKU SEKTOR ZA GRAĐENJE PC MEHANIZACIJA 

Tehnički direktor

  

Biro za kontrolu kvaliteta

  SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE PC UGOSTITELJSTVO 

 

   

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011, 323 23 17; Fax: 324 13 20