| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti
 

VLASNIČKA STRUKTURA

 

 

Izvor: Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti,

Trg Nikole Pašića br.5 (ulaz iz Dečanske 14), 11000 Beograd - Srbija

Telefon 3331-380 | Fax 3331-329 | © 2007 CR HoV

 

AkcionarBroj akcija% od ukupne emisije
REPUBLIKA SRBIJA 100.140 32,35677
"MOSTOGRADNJA KONZORCIJUM" DOO 52.508 16,96614
AKCIJSKI FOND RS 49.144 15,87918
PIO FOND RS 16.653 5,38084
POJEDINCI91.04229,41707
Ukupno309.487100,00000

Građevinsko preduzeće ''Mostogradnja'' se trenutno nalazi u postupku restrukturiranja, pred dovršetkom procesa privatizacije.

Za sve informacije u vezi privatizacije kontaktirati:

 

Agencija za privatizaciju

Terazije 23. 11000 Beograd

Republika Srbija

 

Nada Ćurčić, rukovodilac projekta

Centar za restrukturiranje i tendere

tel : (+381 11) 30 20 847

fax: (+381 11) 30 20 816

e-mail: ncurcic@priv.yu

 

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23